Контакт:

076302073 | 078243325

Емаил:

dom.olimpija@gmail.com

Активности

Нашиот дом за стари лица подготвува месечен план на активности кои се спроведуваат секојдневно, како што се социјални собири, фитнес часови, музичка терапија, прошетки, и уште многу други активности. Активностите ги организираме со цел да им помогнат на корисниците да ги оддржуваат тековните вештини и да ги подобрат когнитивните функции.

Aktivnosti Dom Olimpija
Aktivnosti Dom Olimpija
Aktivnosti Dom Olimpija