Контакт:

076302073 | 078243325

Емаил:

dom.olimpija@gmail.com

Транспорт

Задача на нашиот тим е да ги бележи сите прегледи на нашите корисници кои треба да се направат надвор од Нашата установа, како и да им обезбеди соодветен транспорт. За таа цел располагаме со амбулантско возило, специјализирано за потребите на нашите корисници.